SM-0010/K Нож кухонный "Samura Mo-V" овощной 90 мм, G-10
SM-0010/K Нож кухонный "Samura Mo-V" овощной 90 мм, G-10
2 190 рублей
SM-0021/K Нож кухонный "Samura Mo-V" универсальный 125 мм, G-10
SM-0021/K Нож кухонный "Samura Mo-V" универсальный 125 мм, G-10
2 340 рублей
SM-0023/K Нож кухонный "Samura Mo-V" универсальный 150 мм, G-10
SM-0023/K Нож кухонный "Samura Mo-V" универсальный 150 мм, G-10
3 090 рублей
SM-0031/K Нож кухонный "Samura Mo-V" для стейка 120 мм, G-10
SM-0031/K Нож кухонный "Samura Mo-V" для стейка 120 мм, G-10
2 570 рублей
SM-0040/K Топорик кухонный "Samura Mo-V" 180 мм, G-10
SM-0040/K Топорик кухонный "Samura Mo-V" 180 мм, G-10
5 510 рублей
SM-0045/16 Нож кухонный "Samura Mo-V" для нарезки 230 мм, G-10
SM-0045/16 Нож кухонный "Samura Mo-V" для нарезки 230 мм, G-10
4 070 рублей
SM-0048/16 Нож кухонный "Samura Mo-V" филейный 218 мм, G-10
SM-0048/16 Нож кухонный "Samura Mo-V" филейный 218 мм, G-10
3 410 рублей
SM-0055/K Нож кухонный "Samura Mo-V" для хлеба 230 мм, G-10
SM-0055/K Нож кухонный "Samura Mo-V" для хлеба 230 мм, G-10
3 960 рублей
SM-0063/K Нож кухонный "Samura Mo-V" обвалочный 165 мм, G-10
SM-0063/K Нож кухонный "Samura Mo-V" обвалочный 165 мм, G-10
3 730 рублей
SM-0065/16 Вилка для мяса "Samura Mo-V" 165 мм, АБС-пластик
SM-0065/16 Вилка для мяса "Samura Mo-V" 165 мм, АБС-пластик
3 290 рублей
SM-0071/16 Нож кухонный "Samura Mo-V" для томатов 120 мм, G-10
SM-0071/16 Нож кухонный "Samura Mo-V" для томатов 120 мм, G-10
1 930 рублей
SM-0085/K Нож кухонный "Samura Mo-V" Шеф 200 мм, G-10
SM-0085/K Нож кухонный "Samura Mo-V" Шеф 200 мм, G-10
4 300 рублей
SM-0094/K Нож кухонный "Samura Mo-V" Сантоку 180 мм, G-10
SM-0094/K Нож кухонный "Samura Mo-V" Сантоку 180 мм, G-10
4 060 рублей
  • Бесплатная доставка
SM-0220/16 Набор из 3 ножей "Samura Mo-V"в подарочной коробке, G-10
SM-0220/16 Набор из 3 ножей "Samura Mo-V"в подарочной коробке, G-10
11 350 рублей
  • Бесплатная доставка по Москве
SM-0230/16 Набор из 3 ножей "Samura Mo-V" (10, 21, 85), G-10
SM-0230/16 Набор из 3 ножей "Samura Mo-V" (10, 21, 85), G-10
7 700 рублей